Download App Bookpoint
Aksornsmart.com ร้านหนังสือออนไลน์ จำหน่ายหนังสือนิทาน การ์ตูนความรู้ หนังสือเสริมทักษะ และเสริมสาระตรงตามหลักสูตรการเรียนรู้
หมวด > หนังสือแบบเรียน ป.1- ม.6 > หนังสือเรียน Zoom ป.1- ป.6
มุมมอง :
ต้องการดูเป็นรายชื่อหนังสือ ต้องการดูรายชื่อและภาพปก รายชื่อ ปกและรายละเอียด เรียงตาม: ชื่อ | ราคา

ทั้งหมด 12 รายการ 1 / 1
1

แบบฝึกหัด Zoom 1 ป.1

Barcode : 8858649108531
| หนัก 220.0 กรัม
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Zoom 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เล่มนี้ จัดพิมพ์โดย บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด สำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 โดยมีโครงสร้างเนื้อหาตามที่บริษัทกำหนด

ราคา 50.00 บาท

 

2

แบบฝึกหัด Zoom 2 ป.2

Barcode : 8858649110817
| หนัก 200.0 กรัม
หมวด : หนังสือเรียน-Zoom แบบฝึกหัด Zoom 2 ป.2 (อญ.44) Barcode : 8858649110817 แบบฝึกหัด สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 (ประกันคุณภาพ 51) ผู้แต่ง : THERESA ZANATTA ผู้ตรวจ - ดร.ฉัตรแก้ว - นางสาวอนงค์ โสธะโร - นางสาวสีนวล กองคำ บรรณาธิการ - สุภาภรณ์ สิปปเวสม์ สนพ.อักษรเจริญทัศน์ อจท จำกัด ราคาปก 50.00 บาท

ราคา 50.00 บาท

 

3

แบบฝึกหัด Zoom 3 ป.3

Barcode : 8858649113849
| หนัก 250.0 กรัม
แบบฝึกหัด Zoom 3 ป.3 Barcode : 8858649113849 สำนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ อจท. ราคาปก 50.00 ผู้เรียบเรียง Theresa Zanatta คณะผู้ตรวจ ผศ.ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด นางสุภาภรณ์ สิปปเวสม์ บรรณาธิการ ผศ.พรสวรรค์ สีปอ

ราคา 55.00 บาท

 

4

แบบฝึกหัด Zoom 4 ป.4

Barcode : 8858649108715
| หนัก 220.0 กรัม
แบบฝึกหัด (ประกันคุณภาพ 51) Zoom 4 ป.4 Barcode : 8858649108715 แบบฝึกหัด สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 คณะกรรมการตรวจ - ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ - นางสาวอนงค์ โสธะโร - นางสาวสีนวล กองคำ บรรณาธิการ - สุภาภรณ์ สิปปเวสม์ สนพ.อักษรเจริญทัศน์ อจท จำกัด ราคาปก 50.00 บาท

ราคา 50.00 บาท

 

5

แบบฝึกหัด Zoom 5 ป.5

Barcode : 8858649110831
| หนัก 315.0 กรัม
แบบฝึกหัด ZOOM 5 ป.5 (ตามหลักสูตรแกนกลาง 51) Barcode : 8858649110831 หมวด : หนังสือเรียน อญ.51 สำนักพิมพ์ : อจท น้ำหนัก : 315 ราคาปก :50   ผู้แต่ง : THERESA ZANATTA

ราคา 50.00 บาท

 

6

แบบฝึกหัด Zoom 6 ป.6

Barcode : 8858649113887
| หนัก 220.0 กรัม
แบบฝึกหัด (อญ.44) Zoom 6 ป.6 Barcode : 8858649101075 แบบฝึกหัด สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2544 คณะกรรมการตรวจ - ผศ.ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล - ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด - สุภาภรณ์ สิปปเวสม์ บรรณาธิการ - ผศ.พรสวรรค์ สีป้อ สนพ.อักษรเจริญทัศน์ อจท จำกัด ราคาปก 50.00 บาท

ราคา 55.00 บาท

 

7

หนังสือเรียน Zoom 1 ป.1

Barcode : 9786110800075
| หนัก 340.0 กรัม
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Zoom 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เล่มนี้ จัดพิมพ์โดย บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด สำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 โดยมีโครงสร้างเนื้อหาตามที่บริษัทกำหนด

ราคา 110.00 บาท

 

8

หนังสือเรียน Zoom 2 ป.2

Barcode : 9786110800082
| หนัก 350.0 กรัม
หนังสือเรียน ประกันคุณภาพ 51 Zoom 2 ป.2 Barcode : 9786110800082 น้ำหนัก 300 ราคาปก 110.00

ราคา 110.00 บาท

 

9

หนังสือเรียน Zoom 3 ป.3

Barcode : 9786110800099
| หนัก 220.0 กรัม
หนังสือเรียน Zoom 3 ป.3 (อญ.44) Barcode : 9789749381076 หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2544 คณะกรรมการตรวจ - ผศ.ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล - ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด - สุภาภรณ์ สิปปเวสม์ บรรณาธิการ - ผศ.พรสวรรค์ สีป้อ สนพ.อักษรเจริญทัศน์ อจท จำกัด ราคาปก 110.00 บาท

ราคา 110.00 บาท

 

10

หนังสือเรียน Zoom 4 ป.4

Barcode : 9786110800105
| หนัก 220.0 กรัม
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Zoom 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดพิมพ์โดย บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด สำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้รพื้นฐาน พศ.2551

ราคา 110.00 บาท

 

11

หนังสือเรียน Zoom 5 ป.5

Barcode : 9786110800112
| หนัก 300.0 กรัม
หนังสือเรียน ประกันคุณภาพ 51 Zoom 5 ป.5 Barcode : 9786110800112 น้ำหนัก 300 ราคาปก 110.00

ราคา 110.00 บาท

 

12

หนังสือเรียน Zoom 6 ป.6

Barcode : 9786110800129
| หนัก 220.0 กรัม
หนังสือเรียน ประกันคุณภาพ 51 Zoom 6 ป.6 พิมพ์ครั้งที่ 1/2555 หมวดหนังสือประกันคุณภาพ 51 สำนักพิมพ์ อจท. ราคาปก 110

ราคา 110.00 บาท

 

ทั้งหมด 12 รายการ 1 / 1
BOOKPOINT BESTSELLER