Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint


เฉลยข้อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมและสองภาษา-199
ราคา : 199.00 บาท
เฉลยข้อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษาและสองภาษา
ผู้เขียน พัชณิตา วาทะกุล, ดร., สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์, ดร., ฑะณัน จันทรุพันธุ์, ผศ., ปัญญา รังษีกาญจน์ส่อง, ผศ.
ราคาปกติ 199.00 บาท
รหัสสินค้า : 9789749982501
จำนวน : 445 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 185 x 260 x 23 มม.
น้ำหนัก : 780 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
สำนักพิมพ์ : บัณฑิตแนะแนว, ชมรม 
หมวด : ข้อสอบ Ent - สอบเข้า ม.1 และ ม.4

:: เนื้อหาโดยสังเขป
เฉลยข้อสอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดมและสองภาษา เล่มนี้ เป็นหนังสือคู่มือเตรียมสอบแนวใหม่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนชั้น ม.2-ม.3 สำหรับใช้ทบทวนความรู้และวัดผลตัวเองเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในแต่ละวิชาและเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนรัฐบาลอื่น ๆ ทั่วประเทศ br>
:: สารบัญ
หมวดที่ 1 : รายละเอียดการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4
หมวดที่ 2 : ข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา ปี 2541-2544
หมวดที่ 3 : เก็งข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา
หมวดที่ 4 : แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 ENGLISH PROGRAM
หมวดที่ 5 : เฉลยข้อสอบ

ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 2879 ครั้ง ล่าสุด 29 มีนาคม 2558 08:02:42
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท


  บาท


  บาท


  บาท


  บาท

เฉลยข้อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมและสองภาษา-199
  199.00 บาท

สุดยอดเก็งเข้า ม.1,EP และ GIFTED-159
  159.00 บาท

คัมภีร์สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต-299
  299.00 บาท
BOOKPOINT BESTSELLER