Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
แจ้งชำระเงิน : แจ้งหน้าweb CLICK |
| e-mail : e-shop@aksornsmart.com | โทรศัพท์ : 02 622 2999 โทรสาร : 02 622 1311-8


เฉลยข้อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมและสองภาษา-199
ราคา : 199.00 บาท
เฉลยข้อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษาและสองภาษา
ผู้เขียน พัชณิตา วาทะกุล, ดร., สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์, ดร., ฑะณัน จันทรุพันธุ์, ผศ., ปัญญา รังษีกาญจน์ส่อง, ผศ.
ราคาปกติ 199.00 บาท
รหัสสินค้า : 9789749982501
จำนวน : 445 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 185 x 260 x 23 มม.
น้ำหนัก : 780 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
สำนักพิมพ์ : บัณฑิตแนะแนว, ชมรม 
หมวด : ข้อสอบ Ent - สอบเข้า ม.1 และ ม.4

:: เนื้อหาโดยสังเขป
เฉลยข้อสอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดมและสองภาษา เล่มนี้ เป็นหนังสือคู่มือเตรียมสอบแนวใหม่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนชั้น ม.2-ม.3 สำหรับใช้ทบทวนความรู้และวัดผลตัวเองเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในแต่ละวิชาและเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนรัฐบาลอื่น ๆ ทั่วประเทศ br>
:: สารบัญ
หมวดที่ 1 : รายละเอียดการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4
หมวดที่ 2 : ข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา ปี 2541-2544
หมวดที่ 3 : เก็งข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา
หมวดที่ 4 : แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 ENGLISH PROGRAM
หมวดที่ 5 : เฉลยข้อสอบ

ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0

เปิดอ่าน 3103 ครั้ง ล่าสุด 1 ตุลาคม 2559 10:08:15
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


AKSORNSMART.COM