BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย
Download App Bookpoint


สินค้าหมด
ราคา 250.00 บาท | [ ดูตัวอย่างการสั่งซื้อ] [เงื่อนไขการสั่งซื้อ] [คำถามที่ลูกค้าอยากรู้]

หมวด : หนังสือคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้หลัก
หนังสือ แผนการจัดการเรียนรู้ Access 2 ม.2
barcode : 8858649111050 
น้ำหนัก 490 กรัม
ราคาปก 250 บาท
หมวด : หนังสือคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางปี51-ภาษาอังกฤษ-ม.1-ม.6

แผนการจัดการเรียนรู้ Access 2 ม.2 Access เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งนวัตกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายชั้นปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ

สารบัญ
- คำนำ
- สารบัญ
- คำอธิบายรายวิชา
- คำอธิบายรายวิชา
- โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Starter Unit
Mobule 1 Day after day
Mobule 2 Let's celebrate
Mobule 3 Characters larger than life
Mobule 4 Unexplained mysteries
Mobule 5 Our planet
Mobule 6 Travel
Mobule 7 Health & Fitness
Mobule 8 Food&Fashion
Mobule 9 Modern Life
Mobule 10 Entertainment
ภาคผนวก

 


ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 4992 ครั้ง ล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2557 15:15:07
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างหนังสือ

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท
BOOKPOINT BESTSELLER