Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
แจ้งชำระเงิน : แจ้งหน้าweb CLICK |
| e-mail : e-shop@aksornsmart.com | โทรศัพท์ : 02 622 2999 โทรสาร : 02 622 1311-8


สินค้าหมด
ราคา : 250.00 บาท

หมวด : หนังสือคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้หลัก
หนังสือ แผนการจัดการเรียนรู้ Access 2 ม.2
barcode : 8858649111050 
น้ำหนัก 490 กรัม
ราคาปก 250 บาท
หมวด : หนังสือคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางปี51-ภาษาอังกฤษ-ม.1-ม.6

แผนการจัดการเรียนรู้ Access 2 ม.2 Access เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งนวัตกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายชั้นปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ

สารบัญ
- คำนำ
- สารบัญ
- คำอธิบายรายวิชา
- คำอธิบายรายวิชา
- โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Starter Unit
Mobule 1 Day after day
Mobule 2 Let's celebrate
Mobule 3 Characters larger than life
Mobule 4 Unexplained mysteries
Mobule 5 Our planet
Mobule 6 Travel
Mobule 7 Health & Fitness
Mobule 8 Food&Fashion
Mobule 9 Modern Life
Mobule 10 Entertainment
ภาคผนวก

 


ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0

เปิดอ่าน 5962 ครั้ง ล่าสุด 30 กันยายน 2559 10:10:20
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างหนังสือ

AKSORNSMART.COM