ขายหนังสือมากมายหลากหลาย ตลอดวัน ตลอดคืน
 Aksornsmart.com
ขายหนังสือมากมายหลากหลาย ตลอดวัน ตลอดคืน
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1
ชุด ถามตอบสารพัน หนังสือเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด ถามตอบสารพัน ชุดนี้ให้คำตอบทุกประเด็น คำถามที่เด็กสงสัยจากสิ่งรอบตัว เพื่อตอบสนองทุกความอยากรู้อยากเห็นของเด็กทุกคน อันเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กคิดเป็นและคิดอย่างสร้างสรรค์

ทั้งชุดประกอบด้วย หนังสือ 7 เล่ม ราคาเล่มละ 125.00 บาท
1. ชุด ถามตอบสารพัน ฉันอยากรู้เรื่องอวกาศ        
2. ชุด ถามตอบสารพัน ฉันอยากรู้เรื่องร่างกาย  
3. ชุด ถามตอบสารพัน ฉันอยากรู้เรื่องยานพาหนะ
4. ชุด ถามตอบสารพัน ฉันอยากรู้เรื่องภูเขาไฟ
5. ชุด ถามตอบสารพัน ฉันอยากรู้เรื่องลมฟ้าอากาศ
6. ชุด ถามตอบสารพัน ฉันอยากรู้เรื่องน้ำ
7. ชุด ถามตอบสารพัน ฉันอยากรู้เรื่องพืช  

 
หนังสือเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด ถามตอบสารพัน ชุดนี้ให้คำตอบทุกประเด็น คำถามที่เด็กสงสัยจากสิ่งรอบตัว เพื่อตอบสนองทุกความอยากรู้อยากเห็นของเด็กทุกคน อันเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กคิดเป็นและ คิดอย่างสร้างสรรค์ สำหรับเล่ม ฉันอยากรู้เรื่องอวกาศ  เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่า เอกภพกว้างใหญ่มากไหม บิกแบงคืออะไร  ดาวฤกษ์เกิดขึ้นได้อย่างไร กาแล็กซีคืออะไร เพราะเหตุใดดาวจึงลอยอยู ่ในอวกาศได้ ดวงอาทิตย์มีอายุเท่าไร เพราะเหตุใดดวงอาทิตย์จึงส่องแสงสว่างได้ ดาวเคราะห์หมายถึงอะไร เพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงดำรงชีวิตอยู่บนโลกได้ ทำไมเราถึงไม่รู้สึกว่าโลกหมุน ทำไมท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงิน ทำไมดวงจันทร์ถึงเปลี่ยนรูปร่าง ทำไมเราเห็นดวงดาวในเวลากลางคืนเท่านั้น  และอื่นๆอีกมากมาย
 
หนังสือเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด ถามตอบสารพัน ชุดนี้ให้คำตอบทุกประเด็น คำถามที่เด็กสงสัยจากสิ่งรอบตัว เพื่อตอบสนองทุกความอยากรู้อยากเห็นของเด็กทุกคน อันเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กคิดเป็นและ คิดอย่างสร้างสรรค์ สำหรับเล่ม  ฉันอยากรู้เรื่องน้ำ  เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่า  โลกนี้มีน้ำอยู่เท่าไร ทำไมเราถึงพูดว่าน้ำคือชีวิต ทำไมน้ำทะเลถึงมีรสเค็ม น้ำจืดมีลักษณะอย่างไร น้ำที่ดื่มได้ต้องเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดเราจึงต้องดื่มน้ำ น้ำมาจากไหน น้ำที่ตกจากฟากฟ้ามีรูปแบบใดบ้าง น้ำเปลี่ยนสถานะได้อย่างไร  แม่น้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร  ทำไมน้ำถึงไปอยู่ในก๊อกน้ำได้ น้ำใช้แล้วจะไปสิ้นสุดที่ไหน น้ำทำให้เกิดภัยพิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใดเราจึงต้องสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ น้ำใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางได้อย่างไร และอื่นๆ อีกมากมาย
 
หนังสือเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด ถามตอบสารพัน ชุดนี้ให้คำตอบทุกประเด็น คำถามที่เด็กสงสัยจากสิ่งรอบตัว เพื่อตอบสนองทุกความอยากรู้อยากเห็นของเด็กทุกคน อันเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กคิดเป็นและ คิดอย่างสร้างสรรค์ สำหรับเล่ม ฉันอยากรู้เรื่องภูเขาไฟ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่า โลกกำเนิดขึ้นเมื่อใด ภูเขาไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร ภูเขาไฟมี ลักษณะ อย่างไร ภูเขาไฟทุกลูกเหมือนกันไหม ภูเขาไฟมีอยู่ทุกที่บนโลกหรือไม่ ภูเขาไฟเกิดขึ้นใต้น้ำได้ไหม ภูเขาไฟที่ยังคุก รุ่นเป็นอย่างไร ภูเขาไฟมีอายุเท่าไร ภูเขาไฟปะทุ ได้ อย่างไร ภูเขาไฟ ที่ ปะทุจะปล่อยอะไรออกมาบ้าง การ ปะทุของภูเขาไฟ ทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม ภูเขาไฟ ปะทุส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไร  ภูเขาไฟปะทุครั้งใดรุนแรงที่สุด  ใครมีหน้าที่ตรวจตราภูเขาไฟ และอื่นๆอีกมากมาย
 
หนังสือเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด ถามตอบสารพัน ชุดนี้ให้คำตอบทุกประเด็น คำถามที่เด็กสงสัยจากสิ่งรอบตัว เพื่อตอบสนองทุกความอยากรู้อยากเห็นของเด็กทุกคน อันเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กคิดเป็นและ คิดอย่างสร้างสรรค์ สำหรับเล่ม ฉันอยากรู้เรื่องลมฟ้าอากาศ  เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่า อากาศมีน้ำหนักหรือไม่ ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร เมฆเกิดจากอะไร ทำไมเรามองไม่เห็นเมื่อมีหมอก ฝนเอยทำไมจึงตก หิมะคืออะไร รุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร ฝนเป็นอันตรายหรือไม่ เหตุใดจึงมีพายุฝน พายุคืออะไร ทำไมจึงมีฤดูกาล ทำไมต้นไม้จึงผลิดอกออกใบในฤดูใบไม้ผลิ ทำไมอากาศจึงร้อนในฤดูร้อน ทำไมใบไม้จึงร่วงหล่นในฤดูใบไม้ร่วง ทำไมอากาศจึงหนาวในฤดูหนาวและอื่นๆอีกมากมาย
 
หนังสือเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด ถามตอบสารพัน ชุดนี้ให้คำตอบทุกประเด็น คำถามที่เด็กสงสัยจากสิ่งรอบตัว เพื่อตอบสนองทุกความอยากรู้อยากเห็นของเด็กทุกคน อันเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กคิดเป็นและ คิดอย่างสร้างสรรค์ สำหรับเล่ม ฉันอยากรู้เรื่องพืช นี้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่า พืชคืออะไร  พืชกำเนิดขึ้นบนโลกเมื่อไร  เห็ดเป็นพืชหรือไม่  ทำไมใบพืชจึงเป็นสีเขียว ทำไมพืชถึงไม่มีปาก พืชคายน้ำอย่างไร รากพืชมีหน้าที่อะไร ทำไมใบไม้จึงร่วงในฤดูหนาว ดอกไม้มีไว้เพื่ออะไร ทำไมดอกไม้จึงมีหลายสีสัน ผลและเมล็ดพืชแตกต่างกันอย่างไร พืชเคลื่อนที่ได้ไหม พืชอาศัยอยู่ใต้น้ำได้ไหม และคำถามอื่นๆอีกมากมาย
 
หนังสือเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด ถามตอบสารพัน ชุดนี้ให้คำตอบทุกประเด็น คำถามที่เด็กสงสัยจากสิ่งรอบตัว เพื่อตอบสนองทุกความอยากรู้อยากเห็นของเด็กทุกคน อันเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กคิดเป็นและ คิดอย่างสร้างสรรค์ สำหรับเล่ม ฉันอยากรู้เรื่องร่างกาย เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่า ผิวหนังปกป้องร่างกายได้อย่างไร เรารับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างไร เส้นผมทำหน้าที่อะไร ทำไมเราต้องนอนหลับ ทำไมคนถึงยืนตัวตรงได้ ทำไมเราต้องอาบนํ้า เรากินข้าวอย่างเดียวได้ไหม ทำไมบางคนถนัดขวาและบางคนถนัดซ้าย เส้นประสาททำหน้าที่อะไร ขาก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างไร หัวใจทำหน้าที่อะไร ทำไมเราต้องหายใจ ร่างกายย่อยอาหารได้อย่างไร หากเกิดบาดแผลต้องปฐมพยาบาลอย่างไร เราต้องไปพบแพทย์เมื่อไหร่ ลูกชายหรือลูกสาวจะรู้ได้อย่างไร และอื่นๆ อีกมากมาย
 
หนังสือเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด ถามตอบสารพัน ชุดนี้ให้คำตอบทุกประเด็น คำถามที่เด็กสงสัยจากสิ่งรอบตัว เพื่อตอบสนองทุกความอยากรู้อยากเห็นของเด็กทุกคน อันเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กคิดเป็นและ คิดอย่างสร้างสรรค์ สำหรับเล่ม ฉันอยากรู้เรื่องยานพาหนะ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่า สัตว์ เป็นพาหนะในการเดินทางได้ไหม จักรยาน เคลื่อนที่ได้อย่างไร  เราเดินทางบนหิมะ ได้ อย่างไร  รถยนต์ทำงานอย่างไร ทำไมรถ บรรทุกต้องมีหลายแบบ ทำไม นัก ดับเพลิง ต้อง มี รถ บรรทุก คัน ใหญ่  เราเดินทางใต้ ดิน ได้ อย่างไร การเดินทาง ใน เมือง มีวิธีใด บ้าง รถไฟ ขับเคลื่อน ได้อย่างไร สถานี รถไฟ มี ไว้เพื่อ อะไร เรือเคลื่อนที่ได้อย่างไร เรา เดินทางใต้น้ำได้อย่างไร เราเดินทางบน ท้อง ฟ้า ได้ อย่างไร  เครื่องบิน ทำ งานอย่างไร
 
1 / 1