ขายหนังสือมากมายหลากหลาย ตลอดวัน ตลอดคืน
 Aksornsmart.com


เรื่องที่ 1 เล่ม 5 การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับจำนวนนับ
ราคา : 180.00 บาท
เรื่องที่ 1 เล่ม 5 การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับจำนวนนับ
ชุด บวก ลบ คูณ หาร ผ่านหลักเม็ดนับ เรื่องที่ 1 จำนวนและตัวเลข เล่ม 5 การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับจำนวนนับ
BARCODE :7GE0021
ราคา 180 บาท
น้ำหนัก 290 กรัม
ผู้แต่ง รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ
จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย : บริษัท โกลบอล เอ็ด จำกัด
Global Ed CO.,LTD.


ชุด บวก ลบ คูณ หาร ผ่านหลักเม็ดนับ เรื่องที่ 1 จำนวนและตัวเลข เล่ม 5 การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับจำนวนนับ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนนับ สามารถระบุได้ว่าจำนวนนับที่กำหนดให้สองจำนวน เท่ากันหรือไม่ และถ้าไม่เท่ากันต้องระบุได้ว่า จำนวนใดมากกว่า จำนวนใดน้อยกว่า และสามารถเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนตั้งแต่สามจำนวน ถึง 5 จำนวน โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย หรือน้อยไปหามากได้
ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0

เปิดอ่าน 1503 ครั้ง ล่าสุด 30 กันยายน 2559 11:53:40
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม