Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
แจ้งชำระเงิน : แจ้งหน้าweb CLICK |
| e-mail : e-shop@aksornsmart.com | โทรศัพท์ : 02 622 2999 โทรสาร : 02 622 1311-8
ติดต่อสอบถาม หรือ สั่งซื้อสินค้า ได้ที่ TEL 02-622-2999 หรือ Line ID : Aksornsmart.com | สอบถามการจัดส่ง TEL : 02-622-2999


ไทยแลนด์แอตลาส ปรับปรุงใหม่

Share
ราคา : 320.00 บาท

ไทยแลนด์แอตลาส ปรับปรุงใหม่
ผู้เเต่ง : วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ และคณะ
ISBN : 9789745980112
BARCODE :  9789745980112
น้ำหนัก : 590.00 กรัม
หมวด : หนังสืออ้างอิง
ขนาด : 20.9X28.5ซม.หนา1.1ซม.
จำนวนหน้า : 172 หน้า
ปีที่พิมพ์ : -
พิมพ์ครั้งที่ : 4

:: เนื้อหาโดยสังเขป

นำเสนอข้อมูลและสาระความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับประเทศไทยทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคม การเมืองการปกครอง ตลอดจนการเป็นสมาชิกส่วนประเทศต่างๆ ของไทย โดยในแต่ละหน่วยจะให้สาระของเรื่องอย่างสังเขป แทรกด้วยภาพประกอบแผนภูมิ แผนภัง และแผนที่ สี่สี สวยงาม ชัดเจน พร้อมภาคผนวก ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่น่าสนใจของจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ไม่ว่าจะเป็น ตราประจำจังหวัด คำขวัญ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัด เป็นต้น

:: สารบัญ

หน่วยที่ 1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
หน่วยที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย
หน่วยที่ 3 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทย
หน่วยที่ 4 ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
หน่วยที่ 5 ลักษณะทางสังคมไทย
หน่วยที่ 6 ลักษณะโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของไทย
หน่วยที่ 7 ไทยกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 02-622-2999
 เปิดอ่าน 8527 ครั้ง ล่าสุด 25 กันยายน 2559 10:39:25
ตัวอย่างหนังสือ
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน

หมด World Atlas I โลกของเรา (ฉบับภาษาไทย)
  200.00 บาท

World Atlas II เพื่อนบ้านของเราทุกทวีป
  240.00 บาท
BOOKPOINT BESTSELLER