Download App Bookpoint
ติดต่อสอบถามสินค้า : ขอสั่งซื้อสินค้า : แจ้งการชำระเงิน โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข TEL: 02-960-1799 กด 0


ไทยแลนด์แอตลาส ปรับปรุงใหม่

Share
ราคา : 320.00 บาท

ไทยแลนด์แอตลาส ปรับปรุงใหม่
ผู้เเต่ง : วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ และคณะ
ISBN : 9789745980112
BARCODE :  9789745980112
น้ำหนัก : 590.00 กรัม
หมวด : หนังสืออ้างอิง
ขนาด : 20.9X28.5ซม.หนา1.1ซม.
จำนวนหน้า : 172 หน้า
ปีที่พิมพ์ : -
พิมพ์ครั้งที่ : 4

:: เนื้อหาโดยสังเขป

นำเสนอข้อมูลและสาระความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับประเทศไทยทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคม การเมืองการปกครอง ตลอดจนการเป็นสมาชิกส่วนประเทศต่างๆ ของไทย โดยในแต่ละหน่วยจะให้สาระของเรื่องอย่างสังเขป แทรกด้วยภาพประกอบแผนภูมิ แผนภัง และแผนที่ สี่สี สวยงาม ชัดเจน พร้อมภาคผนวก ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่น่าสนใจของจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ไม่ว่าจะเป็น ตราประจำจังหวัด คำขวัญ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัด เป็นต้น

:: สารบัญ

หน่วยที่ 1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
หน่วยที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย
หน่วยที่ 3 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทย
หน่วยที่ 4 ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
หน่วยที่ 5 ลักษณะทางสังคมไทย
หน่วยที่ 6 ลักษณะโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของไทย
หน่วยที่ 7 ไทยกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 7088 ครั้ง ล่าสุด 26 มกราคม 2558 21:22:55
ตัวอย่างหนังสือ
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน

หมด
  200.00 บาท

World Atlas II เพื่อนบ้านของเราทุกทวีป
  240.00 บาท
BOOKPOINT BESTSELLER